Våra Guldsponsorer

Försvarsmaktens logotyp
Intersports logotyp
Scandics logotyp

Våra Silversponsorer

Castellums logotyp
KBMEDIAs logotyp
Funktionskompaniets logotyp

Våra Bronssponsorer

HMSs logotyp
TeamOlmeds logotyp
Halmstad Sportenergis logotyp
Massörers logotyp
Oscar Hanson VVSs logotyp
Hyrtab Maskinuthyrnings logotyp
GN Transports logotyp
Högskolan i Halmstads logotyp
Skechers Stores logotyp
Swecos logotyp