PrinsensMinnes förtjänstmedalj

Vem kan få PrinsensMinnes förtjänstmedalj

PrinsensMinnes förtjänstmedalj i guld delas ut till personer som särskilt ska uppmärksammas för sitt engagemang i PrinsensMinne. Medaljen delas ut till personer som varit;

 1. Tävlingsledare i minst 3 år
 2. Huvudfunktionär i minst 5 år
 3. Funktionär med särskilt ansvar i minst 5 år

Utöver ovan motiv kan förtjänstmedaljen även utdelas till personer som visat engagemang i PrinsensMinne för;

 1. särskilda berömvärda insatser.
En bild på PrinsensMinnes förtjänstmedalj

Mottagare

Följande personer har mottagit PrinsensMinnes förtjänstmedalj:

2018

 • Kent Hansson - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för att han grundade PrinsensMinne 1999 och därefter var tävlingsledare 1999-2002. Efter sin tid som tävlingsledare har Kent uppvisat ett fortsatt intresse för loppet och alltid varit tillgänglig för råd och funderingar om tävlingens genomförande och utveckling. Kents bidrag till loppet är särskilt berömvärt.
 • Thomas Persson - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för att han grundade PrinsensMinne 1999 och därefter var tävlingsledare 1999-2002. Thomas bidrag till loppet är särskilt berömvärt.
 • Thomas Ljungman - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för att han grundade PrinsensMinne 1999 och var tävlingsledare 1999-2002. Därefter har Thomas varit funktionär med särskilt ansvar och i mer än 15 år har han visat ett djupt intresse och tagit stort ansvar för loppets genomförande och utveckling. Thomas har genom alla åren haft kontroll på allt som handlar om regler, löpare och pengar. Thomas bidrag till loppet är särskilt berömvärt.
 • Mattias Bramstång - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för att han varit tävlingsledare under 15 års tid, mellan 2004 och 2018. Mattias har genom sin entusiasm och sin kärlek till löpning byggt upp PrinsensMinne till det lopp det är idag. Genom att i alla lägen sätta löparna i fokus har han fått alla funktionärer att göra detsamma.
 • Karen Ljungman - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som funktionär med särskilt ansvar. I mer än 15 år har hon tagit ansvar för olika funktioner, men i huvudsak genom sitt ihärdiga arbete med vår ceremoniella verksamhet och hon är anledningen att vi haft ett välfyllt prisbord år efter år.
 • Claes-Göran Hallner - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som huvudfunktionär där han år efter år sett till att målområdet upprättats, bemannats och fungerat. Clas-Göran har aldrig varit rädd för arbete och ansträngning och det har färgat av sig på oss andra.
 • Martin Stegmark - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som funktionär med särskilt ansvar. I närmare 15 år har Martin varit assistent och assisterande tävlingsledare, han har varit ovärderlig för sitt bidrag till loppets utveckling och det stöd han gett tävlingsledaren genom alla år. Dygnet runt, året runt.
 • Kristoffer Karlström - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som funktionär med särskilt ansvar. I närmare 15 år har Kristoffer arbetat med loppet hemsida, databas och administrativa stöd. Trots att Kristoffer lämnade Halmstad för 10 år sedan fortsätter han dagligen monitorera loppets elektroniska värden.
 • Oskar Hullegård - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som huvudfunktionär där han under många år sett till att loppets bansträckningar är aktuella och korrekta. Han har varit med och valt banorna, kontrollmätt dem upprepade gånger, lagt nivån på banmarkeringarna och alltid kontrollerat banorna timmar före start.
 • Ola Olofsson - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som funktionär med särskilt ansvar. I närmare 15 år har Ola alltid ställt upp och ansvarat för att loppets bansträckningar har banmarkeringar. Ola har emellanåt tagit ansvar som huvudfunktionär när ordinarie ansvarig varit förhindrad.
 • Per Gerdle - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som funktionär med särskilt ansvar. I närmare 15 år har Per alltid ställt upp och ansvarat för att loppets bansträckningar har banmarkeringar. Han är dessutom upphovsman till nästan alla våra fotografier på hemsidan.
 • Per Carlsson - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som huvudfunktionär. I närmare 15 år har Per alltid ställt upp och tagit ansvar. Han har genom åren varit ansvarig för servering, därefter sekretariat och på senare år för samtliga vätskestationer.
 • Tobias Ahlén - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som huvudfunktionär. I närmare 15 år har Tobias alltid ställt upp och tagit ansvar för loppets yttre områden med parkering- och omklädningsutrymmen, för startområdet med startfunktion och för all förvaring av överdragskläder.
 • Johan Svensson - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som huvudfunktionär. I många år har Johan alltid ställt upp och tagit ansvar. Han har genom åren varit ansvarig för alla vägvisare längs banan.
 • Peter Leo - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som funktionär med särskilt ansvar. År efter år har Peter sett till att iordningställande av tävlingscentrum sker samordnat med alla intressenter, såväl sponsorer, grupper och funktionärsfunktioner. Han har dessutom ansvarat för att vi har tillstånd att bedriva verksamhet i Aleskogen.
 • Anders Alm - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som funktionär med särskilt ansvar. År efter år har Anders planerat och skapat en kvalitativ ljudbild i tävlingscentrum. Han är dessutom musiker och genom Anders har vi säkerställt att vi har ett husband som spelar på After Run Party.
 • Mårten Cedercrantz - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som funktionär med särskilt ansvar. År efter år har Mårten sett till att det finns grillad mat till försäljning i tävlingsområdet.
 • Irene Andreasson - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för sitt mångåriga engagemang som funktionär med särskilt ansvar. År efter år har Irene sett till att det finns ett café i tävlingsområdet. Irene har dessutom, i flera år, mättat 125 funktionärer under tävlingsdagen med matpaket.
 • Lars Palmgren - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för särskilt berömvärda insatser. Lars har som tidigare butikschef för Intersport visat mångårigt stöd och engagemang som samarbetspartners och sponsor. Lars trodde tidigt på PrinsensMinnes potential och var mycket generös med sin tid och sitt stöd under åren 2005-2014. Lars delaktighet har utvecklat loppet till det koncept PrinsensMinne blivit.
 • Staffan Dahlström - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för särskilt berömvärda insatser. Staffan har som VD på HMS visat mångårigt engagemang som samarbetspartners och sponsor. Staffan har år efter år tagit "hela HMS" till PrinsensMinne och därtill låtit oss låna lokaler för möten på HMS. Staffan har år efter år fått den största företagsfakturan från PrinsensMinne och alltid tackat oss för det vi gör. Nu tackar vi Staffan för att han gör det möjligt för PrinsensMinne att vara just PrinsensMinne!
 • Gunnar Helgesson - Tilldelas PrinsensMinnes förtjänstmedalj för särskilt berömvärda insatser. Gunnar har som VD på Funktionskompaniet visat mångårigt stöd och engagemang som löpare och sponsor. Gunnar har alltid varit generös och visat vilja att genomföra företagets Kick-off i samband med PrinsensMinne. Gunnar har använt PrinsensMinne så som vi vill och det har gjort det möjligt för PrinsensMinne att vara just PrinsensMinne.