PrinsensMinne Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2016-01-16 22:42:00

Personlig information

När du registrerar dig hos PrinsensMinne uppmanas du att ange personlig information. Denna information används endast av PrinsensMinne för att anpassa våra tjänster och tillhandahålla de tjänster du använder. PrinsensMinne använder cookies och andra tekniker för att registrera hur du använder vår webbplats och dess tjänster.

Informationsanvändning

  • Vi använder dina personliga uppgifter för att skapa din löparprofil. Denna personliga profil sparas så länge PrinsensMinne existerar. I våra tjänster kan personligt anpassat innehåll och anpassad reklam visas.
  • Vi använder din information för att meddela dig om information som har att göra med PrinsensMinne eller från våra samarbetspartners.
  • Vi säljer inte din personliga information till andra företag, organisationer eller föreningar.
  • Vi sammanställer statistik bestående av alla registrerade personers personliga information. I samband med detta är all information avpersonifierad.

Samtycke

I samband med att du registrerar dig som löpare hos PrinsensMinne godkänner du att vi publicerar ditt namn och resultat i våra resultatlistor. Du godkänner samtidigt att vi får använda fotografier, rörliga bilder eller ljudupptagningar där du medverkar, tagna i samband med loppet, på vår hemsida eller i andra marknadsföringssyften. Vill du att vi plockar bort fotografier eller liknande på dig så gör vi det snarast efter vi blivit informerade om detta.

Övrigt

Du kan närsomhelst få en kopia på den information vi lagerhåller om dig. Kontakta oss så hanterar vi det snarast. Vill du att vi tar bort din personliga profil så kan du avregistrera den genom att kontakta oss och berätta detta. Det är dock ej möjligt att vara anmäld till kommande tävling samtidigt som personlig information tas bort. Vi kan efter behov eller i syfte att förbättra oss komma att ändra på denna policy och det åligger dig att kontrollera policyn inför varje år som du anmäler dig.

Vi ber er notera att i det fall vi av myndighet och enligt lag eller i kraft av husransakningsorder, åläggande, domstolsbeslut eller liknande uppmanas att lämna ut era personuppgifter, kommer vi att göra det.