Bankartor

 

Välj lopp

 

Banbeskrivningar

Start och mål

Både start och målgång sker vid tävlingscentrum som är på det gamla civila flygfältet som ligger söder om Kattegattskolan. Avstånd från omklädningsrum till tävlingscentrum är cirka 400 meter. Den första delen av banorna går genom Aleskogen som är ett skyddsvärt område ut natursynpunkt (Natura 2000). Av den anledningen är stigen som går genom området och som banorna följer relativt smal. För att ge alla så bra förutsättningar som möjligt sker starten i grupper baserad på löparnas tänkta hastighet. Du väljer själv vilken startgrupp du vill starta i. För mer information om startförfarandet, se sidan "Från A till Ö" och rubriken "Startförfarande".

Halvmaraton

Banan går mestadels på Prins Bertils stig från centrala Halmstad ut mot Tylösand. Underlaget är inledningsvis grus i ca 1,5 km följt av asfalt i en dryg kilometer. Därefter löps sträckan längs med Prins Bertils stig med skiftande underlag förutom ytterligare ca sex km asfalt då löparna lämnar stigen för att runda naturområdet mellan Grötvik och Tylösand. Banan är förhållandevis flack och kan på vissa sträckor utmed havet vara vindkänslig. Fotgängare och cyklister vistas dagligdags på stigen varpå möten mellan dem och löpare inte är ovanligt under loppet. Banan för halvmaraton är kontrollmätt av legitimerad banmätare under 2013 och mäter 21 097,5 meter.

Detaljerad baninformation i PDF-format: [Banbeskrivning-Halvmaraton.pdf (360 kB)]

Millopp

Banan går genom bostadsområden och längs Prins Bertils stig. Underlaget är inledningsvis grus i ca 1,5 km följt av asfalt i ca 3,5 km genom bostadsområden Eketånga och Stenhuggeriet. De sista fem kilometrarna löps sträckan längs med Prins Bertils stig med skiftande underlag. Banan är förhållandevis flack och kan på vissa sträckor utmed havet vara vindkänslig. Fotgängare och cyklister vistas dagligdags på stigen varpå möten mellan dem och löpare inte är ovanligt under loppet. Banan för milloppet är kontrollmätt av legitimerad banmätare under 2013 och mäter 10 000 meter.

Detaljerad baninformation i PDF-format: [Banbeskrivning-Millopp.pdf (140 kB)]

Kortlopp

Banan går genom bostadsområden och längs Prins Bertils stig. Underlaget är inledningsvis grus i ca 1,5 km följt av asfalt i en dryg kilometer. Därefter löps sträckan längs med Prins Bertils stig på i huvudsak grusunderlag. Fotgängare och cyklister vistas dagligdags på stigen varpå möten mellan dem och löpare inte är ovanligt under loppet. Banan för kortloppet är mätt av arrangörerna under 2013 med hjälp av motsvarande utrustning som de legitimerade banmätarna använder och den mäter 5 km.

Detaljerad baninformation i PDF-format: [Banbeskrivning-Kortlopp.pdf (215 kB)]

Ungdomslopp

Banan går längs Prins Bertils stig. Underlaget är huvudsakligen grus i ca 1,5 km. Hela sträckan löps längs stigar genom Aleskogen. Sista halvan av banan går längs med Prins Bertils stig. Fotgängare och cyklister vistas dagligdags på stigen varpå möten mellan dem och löpare inte är ovanligt under loppet. Banan för ungdomsloppet är mätt av arrangörerna under 2014 med hjälp av motsvarande utrustning som de legitimerade banmätarna använder och den mäter 2,0 km.

Upplopp

Banan går runt tävlingscentrum med mål genom den stora målportalen. Banan kommer att vara snitslad och förlöpare kommer att finnas. Föräldrar får givetvis följa med sina barn.

En bild från starten av Upploppet


Banmarkering

Banan är märkt med skyltar och vägposter. Halvmaratonbanan är märkt med röd färg och röda trianglar. Milloppets bana är märkt med blå färg och blå cirklar. Kortloppets bana är märkt med grön färg och gröna kvadrater. Ungdomsloppets bana är märkt med lila färg och en roterad kvadrat. Upploppets bana är märkt med gul färg och gula stjärnor. För tävlande gäller vänstertrafik på bilvägar. Följ anvisningar från funktionärer samt banmarkeringarna. Varje kilometer utmärks med en skylt som visar antalet tillryggalagda kilometrar.

En bild på de symboler som används för de olika loppen

Vätska

På bankartan här ovan är de olika vätskestationerna utmärkta.

Halvmaraton

För Halvmaraton erbjuds vätska vid sex ställen längs med banan (2,5km, 5km, 8,6km, 12,2km, 16km, 18,5km) samt vid start och mål. Vid alla vätskestationer längs med banan serveras Umara sportdryck och vatten. Vid start och mål serveras endast vatten.

Millopp

För Milloppet erbjuds vätska vid tre ställen längs med banan (2,5km, 5km, 7,5km) samt vid start och mål. Vid de två sista vätskestationer längs med banan serveras Umara sportdryck och vatten. Vid den första vätskestationen samt vid start och mål serveras endast vatten.

Kortlopp

För Kortloppet erbjuds vätska vid ett ställe längs med banan (2,5km) samt vid start och mål. Vid samtliga vätskestationer erbjuds vatten.

Ungdomslopp och Upplopp

För Ungdomsloppet och Upploppet erbjuds vatten vid start och mål.