A

AfterRun-partyt är en fest i festsalen på Halmstad Teater. Mellan kl 18.30 och 21.00 kommer du att serveras en fin buffé och dryck, vi delar ut PrinsensMinne-stipendiet, baren är öppen och vi visar bilder från dagen. Detta är en utmärkt plats att dela minnen från dagens lopp och tidigare löperfarenheter. Vi hoppas också att festen blir en fin avslutning på en rolig men krävande dag. Kostnad 325:-, biljetter köpes i samband med anmälan till loppet. Antalet deltagare är begränsat till 300 st.

Se även vår sida om AfterRun-partyt.

PrinsensMinne 2021 är inställt. Vi återkommer med friska tag 2022.

B

Banorna för Halvmaraton och Milloppet är mätt av Svenska Friidrottsförbundets banmätare. Mätutrustning som användes är en "Jones Counter"-utrustad cykel. Övriga lopp är mätt av arrangörerna med motsvarande utrustning.

Alla banor är märkta med kilometermarkeringar som visar hur långt du har sprungit. Färgerna/formerna här nedanför används för att du skall hitta rätt:

En bild på de symboler som används för de olika loppen

Bansträckningarna presenteras på vår sida om banorna.

Bilder från tidigare år visas på vår sida med bilder.

Löpare som avbryter loppet ska snarast anmäla detta till någon av funktionärerna som arbetar som köcyklist, vid tävlingscentrum, vid någon av vätskedepåerna eller vägvisarposterna. Tidtagningschipet ska återlämnas till arrangören.

D

I mån av plats tas direktanmälan emot i samband med utdelning av startkuvert. En extra avgift på 50 kronor tillkommer (gäller ej Upploppet). Vi tar i första hand emot betalning via Swish eller kort. Se även "Startkuvert".

F

Företag och föreningar som vill betala anmälningsavgifter via faktura kan ta kontakt med arrangörerna före det att anmälningar genomförs. Lägsta belopp som faktureras är 1 000 kronor. Deltagarna anmäler sig sedan individuellt med hjälp av en kampanjkod eller så kan en administratör för gruppen utses som anmäler övriga deltagare.

Loppet genomförs på egen risk och att man bör vara fullt frisk och tillräckligt tränad för uppiften. PrinsensMinne har inget krav på att deltagarna skall kunna visa upp ett friskhetsintyg i samband med uthämtning av startkuvert. Inte heller ställer PrinsensMinne krav på att man nyligen genomgått en hälsokontroll. Dock uppmuntrar PrinsensMinne till detta om någon känner sig osäker på sin hälsa/förmåga.

G

En vanlig fråga är om det är tillåtet att gå banan runt. Detta är ett motionslopp och alla är hjärtligt välkomna. Målet stänger dock klockan 15.00 och det bör respekteras. Bedömer man att man inte klarar denna tid, så bör man ej heller ställa upp. I övrigt gäller att gångare ska lämna företräde för snabbare löpare vid start/möte/förbipassering då banan på sina ställen är ganska trång. Här gäller det alltså att ha uppsikt bakåt.

H

Länk till en kartbild med vägvisning till loppet
Klicka på bilden för en förstoring.
Tävlingscentrum är på det gamla civila flygfältet i Aleskogen. Närmsta adress är Gentoftevägen 1, 302 38 Halmstad och koordinaterna är N56.664965° E012.843812°. Här finns Tävlingsexpeditionen, start och mål. För vägvisning se bild. För parkering, se "Parkering". Dusch och omklädning erbjuds inom 1 000 m från tävlingscentrum.

K

Se "Ändring".

Vi erbjuder följande klasser:

Herrar/Pojkar

Halvmaraton (21,1km)
Millopp (10 km)
Kortlopp (5 km)
Ungdomslopp (2,0 km)

Damer/Flickor

Halvmaraton (21,1km)
Millopp (10 km)
Kortlopp (5 km)
Ungdomslopp (2,0 km)

Barn

Upplopp (600m)

Vi visar även åldersindelade resultat på hemsidan. Åldersindelningarna är då enligt Svenska Friidrottsförbundet. Inga priser delas ut för dessa åldersklasser.

Upploppet har ingen tidtagning och ingen resultatlista publiceras.

L

Lagpris Företag:

Lagpriset för företag tilldelas det företag som har flest löpare i mål. Uppstår en oavgjord situation avgörs det på antal kilometer som laget tillryggalagt och därefter den total tid det krävdes.

Lagpris Föreningar:

Lagpriset för föreningar tilldelas den förening som har fem personer med sammanlagd snabbast totaltid i Halvmaratonloppet. Båda könen måste finnas representerade i laget, alltså minst en herre och en dam. Laget måste tillhöra en och samma förening och föreningen ska vara ansluten till Svenska Friidrottsförbundet.

Se även: Priser

M

2022 är deltagartaket satt till 2 500 personer.
Av dem kan maximalt 1 250 personer delta i Milloppet.

Målet stänger 15.00. Det innebär att maxtiden för Halvmaratonloppet är tre timmar.

N

Se "Ändring".

Samtliga deltagare bär nummerlapp på bröstet. Du får din nummerlapp i ett personligt startkuvert. Det finns säkerhetsnålar i kuvertet att fästa nummerlappen med. Nummerlappskontroll finns utmed banan. Det är inte tillåtet att vika eller klippa i nummerlappen.

Se även "Startkuvert".

O

Vi erbjuder lokaler för omklädning inom 1 000m från tävlingscentrum. Följ skyltning från Tävlingscentrum.

P

Parkeringsplatser finns i anslutning till Alevallen och Kattegattgymnasiet. Om de är upptagna hänvisas bilister till allmänna parkeringsplatser i närområdet. Samåk gärna till loppet.

Se även "Hitta rätt".

Tävlings PM publiceras här i god tid innan loppet. Där kan du läsa en sammanfattning av den viktigaste informationen du behöver inför loppet.

Alla deltagare tilldelas PrinsensMinnes medalj med graverat årtal.

Halvmaraton

1:a pris 6 000kr, 2:a pris 4 000kr och 3:e pris 2 000kr. Priserna överförs elektroniskt snarast efter loppet.

Millopp

1:a pris 6 000kr, 2:a pris 4 000kr och 3:e pris 2 000kr. Priserna överförs elektroniskt snarast efter loppet.

Kortlopp och Ungdomslopp

Fina varupriser från våra sponsorer.

Upplopp

Alla barn får glass!

I samtliga klasser, förutom Upploppet, lottas dessutom ett stort antal priser ut.

Se även "Lagpris".

Se även det finstilta gällande prispengar.

Prisutdelningen genomförs i anslutning till tävlingscentrum ca 12.15 för Milloppet och ca 13.45 för Ungdomsloppet, Kortloppet och Halvmaraton.

Se "Överklagan".

R

Svenska friidrottsförbundets regler gäller. Du deltar i loppet på eget ansvar.

Se även "Åldersgräns".

Resultat kommer att anslås vid tävlingscentrum samt på hemsidan. Resultaten är preliminära de första 24 timmarna efter att målet stängts.

S

Vid tävlingscentrum finns försäljning av grillade hamburgare, smörgåsar, kaffe, dryck och godis. Vi tar i första hand emot betalning via Swish eller kort

Sista dag för ordinarie anmälan är fredagen den 31:e juli. Direktanmälan kan därefter ske i mån av plats till en förhöjd avgift.

Här nedanför finns en kort film som beskriver hur starten av PrinsensMinne är organiserad. Starten sker vid tävlingscentrum och alla i respektive lopp startar samtidigt. Genom att du själv uppskattar din hastighet och ställer dig i rätt startfålla utifrån det får alla en så trivsam upplevelse som möjligt.

Vid start ska du välja rätt startfålla utifrån den hastighet du räknar att springa i. Det finns fyra olika fållor att välja mellan:

  • Elit väljs av de som vill vara med och tävla om tätplatserna i loppet.
  • Du som springer med ett tempo snabbare än 5 minuter per kilometer väljer översta fållan.
  • Du som springer med ett tempo mellan 5 och 6 minuter per kilometer väljer mellersta fållan.
  • Du som springer med ett tempo på mer än 6 minuter per kilometer väljer understa fållan.

På startsignalen ger sig löparna iväg, den ena fållan omedelbart efter den andra.
Tidtagningen för varje löpare startar när man passerar startlinjen … så ta det lugnt fram till startlinjen.

Startkuvert hämtas på Intersport Stenalyckan mellan 16.00 och 19.00 torsdag och fredag innan loppet. För tillresande löpare kan startkuvert hämtas vid tävlingscentrum från klockan 08.00 fram till en timme före start. Du skall kunna identifiera dig vid uthämtning av startkuvert.

Millopp: 11.00
Halvmaraton: 12.00
Kortlopp: 12.10
Upplopp: 12.45
Ungdomslopp: 12.50.

PrinsensMinnes stipendium delades ut mellan 2011 och 2018 till en person verksam inom ungdomsidrotten i Halland. Personen som fick stipendiet skulle dela de värderingar som loppet PrinsensMinne står för.

För mer info se sidan om stipendiet.

T

En bild på 2017 års t-shirt

I samband med anmälan kan du köpa PrinsensMinnes trendiga funktions t-shirt. Priset för tröjan är 200 kr. Tröjan har PrinsensMinnes logotype tryckt på bröstet.

Observera att du får din tröja i samband med att du hämtar ut ditt startkuvert.

Bilden visar tröjan i 2017 års färg.

Tidtagning sker elektroniskt. I ditt startkuvert finns ett tidtagningschip som du ska bära under loppet. Chipregistrering sker vid start och vid målgång. Alla tider som presenteras är så kallade nettotider, dvs tiden från det att du passerar startlinjen tills du passerar mållinjen. Ett undantag görs för de fem första i respektive klass. För dem visar vi istället tiden från startskottet tills passage av mållinjen.

Gör och gör inte med ditt chip:

  • Chipet ska fästas i skosnöret eller bäras runt fotleden med det medföljande kardborrebandet.
  • Chipet kan skadas av extrema stötar.
  • Kör inte chipet i micron eller tvättmaskinen.
  • Om du inte kan fullfölja loppet måste du lämna ditt chip till en funktionär.
  • Gå inte på händer när du passerar mållinjen, då hamnar chipet för långt från mattorna och kommer inte att registreras.
  • Lämna ditt chip till funktionärerna vid tävlingscentrum omedelbart efter målgång.
En bild på ett tidtagningschip

Hantering av tidtagningschipet

Från det att du hämtar ditt kuvert är du personligen ansvarig för chipet och att det återlämnas omedelbart efter målgång. Kontrollera därför ditt startkuvert noggrant så du fått ditt chip. Borttappat chip debiteras deltagaren med 250 kr.

Tävlingscentrum är på det gamla civila flygfältet i Aleskogen. Härifrån går starten och här finns även målet och sekeretariatet samt all övrig service som erbjuds.

Se även "Hitta rätt".

U

Upploppet är ett lopp för de yngsta deltagarna. Sträckan är 600 meter och går runt tävlingscentrum. Vi har obegränsat med plats i loppet och alla barn som ställer upp får pris.

V

Se "Banmarkering" eller "Hitta rätt".

Väsk- och värdeförvaring erbjuds avgiftsfritt vid tävlingscentrum.

Information om vätskestationerna presenteras på vår sida om banorna.

Å

För att få delta i halvmaraton gäller Svenska Friidrottsförbundets regel att man skall fylla 17 år det kalenderår loppet genomförs.

Ungdomsloppet är öppet för ungdomar och dit räknas man enligt Svenska Friidrottsförbundet till och med det år man fyller 17 år.

För Milloppet, Kortloppet och Upploppet gäller att målsman ansvarar för löpare under 16 år.

Se även "Regler".

Anmälan är bindande. Vid uppvisande av läkarintyg, som påvisar skada som inträffat efter anmälan och omöjliggör deltagande, kan anmälan flyttas över till nästa års lopp istället.

Ä

Genom att logga in i anmälningsportalen kan du uppdatera din personuppgifter samt till exempel ändra din klubb. Det går också att lägga till extratjänster så som biljetter till vårt AfterRun-party. Vi tillåter ändringar fram till dess att ordinarie ordinarie anmälan stänger. För övriga frågor använd kontaktformuläret på hemsidan eller skicka ett mail till info@prinsensminne.se. Ange det bokningsnummer du fick i samband med din anmälan. Efter att den ordinarie anmälningstiden gått ut, kan ändringar fortfarande göras, men då mot en avgift på 50:- då detta blir att betrakta som en direktanmälan. Extraavgiften betalas i samband med uthämtning av startkuvert.

Ö

Väsk- och värdeförvaring erbjuds avgiftsfritt vid tävlingscentrum.

För den som vill lämna in anmälan om fusk eller överklaga resultatlistor så skall det inlämnas skriftligt till tävlingsexpeditionen eller via e-post senast 12 timmar efter det att målet stängt.